Προγράμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα της ζωής»

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης με επιτόπιες μελέτες στη φύση, η εννοιολογική κατανόηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη βιοποικιλότητα, μέσω ολιστικής προσέγγισης και βιωματικής μάθησης.

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται είναι συνυφασμένες με τις αρχές και τη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, προωθώντας παράλληλα το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.
Στόχοι

Οι στόχοι του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα της ζωής» είναι:
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια της βιοποικιλότητας δίνοντας έμφαση στα 3 επίπεδα της  βιοποικιλότητας: γενετική ποικιλότητα, ποικιλότητα ειδών και ποικιλότητα τοπίων.
  2. Να αντιληφθούν την τεράστια αξία καθώς επίσης και τη σημασία της βιοποικιλότητας τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς – φυτά και ζώα., αναπτύσσοντας έτσι θετικές στάσεις και αξίες απέναντι στη βιοποικιλότητα.
  3. Να αντιληφθούν και να διερευνήσουν τις διάφορες απειλές καθώς επίσης και τους κινδύνους που οδηγούν καθημερινά στη μείωση της βιοποικιλότητας και στην εξαφάνιση των ειδών.
  4. Να αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει και να μετριάσει τις απειλές και τους κινδύνους που οδηγούν στη μείωση της βιοποικιλότητας.
Περιγραφή του Προγράμματος


Το μονοήμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε μια ακολουθία δραστηριοτήτων με θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση, καθώς και έκφραση-αξιολόγηση. Είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζει την κατανόηση περιβαλλοντικών εννοιών και ζητημάτων και να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση από το απλό στο σύνθετο, από το κοντινό στο μακρινό και από το εύκολο στο δύσκολο.
1. Αποστολή
Οι μαθητές λαμβάνουν στο σχολείο τους μία επιστολή από τους εκπαιδευτές του Περιβαλλοντικού Κέντρου. Η επιστολή αυτή προσκαλεί τους μαθητές να διαγωνιστούν στο «Παιχνίδι της Ζωής» ούτως ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
2. Τι είναι η βιοποικιλότητα;
Οι μαθητές στους δύο πρώτους γύρους του παιχνιδιού, παρακολουθώντας ένα σύντομο ντοκιμαντέρ και προβαίνοντας στη κατασκευή αφίσας, οριοθετούν σταδιακά την έννοια της βιοποικιλότητας καθώς επίσης και τα τρία επίπεδα της βιοποικιλότητας.
3. Ποια η αξία/σημασία της βιοποικιλότητας;
Οι μαθητές στον τρίτο γύρο του παιχνιδιού,  μέσα από μια ψυχαγωγική παντομίμα, καλούνται να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους ή να μαντέψουν παρακολουθώντας τους συμμαθητές τους, τους λόγους που καθιστούν τη βιοποικιλότητα τόσο σημαντική
4.  Γιατί απειλείται η βιοποικιλότητα;
Στον τέταρτο γύρο, οι μαθητές, συμμετέχοντας σε ένα θεατρικό παιχνίδι, καλούνται μέσα από την προσέγγιση της υπόδυσης ρόλων να ανακαλύψουν όλους εκείνους τους κίνδυνους που απειλούν τη βιοποικιλότητα και οδηγούν στη σταδιακή μείωση της.
5. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για τη βιοποικιλότητα;
Στους επόμενους δύο γύρους του παιχνιδιού, οι μαθητές παρακολουθώντας μια σύντομη παρουσίαση και συμμετέχοντας σε ένα βιωματικό παιχνίδι καταλήγουν στις ανθρώπινες στάσεις και συμπεριφορές που πρέπει να αναπτύξει ο άνθρωπος ώστε να συμβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας.

6. Ανακεφαλαίωση
Στον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν σε ένα κουίζ γενικών γνώσεων σε σχέση με τη βιοποικιλότητα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν τα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους για τη βιοποικιλότητα.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλα τα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Μέγιστος αριθμός μαθητών: 30 (μέχρι 40, σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Πληροφορίες τηλ. 25954954.
Στείλτε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατό στο τηλεομοιότυπο 25335682.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
http://www.kykpee.org/istoselides/istoselides_greek/ppe_viopoikilotita_i_poikilotita_tis_zois.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: